Behandelingen

Enkele mogelijke behandelingen Tandarts Ewijk:

Meer behandelingen en tips vindt u hieronder en op www.allesoverhetgebit.nl

Behandeling onder narcose

In samenwerking met een BIG-geregistreerde anesthesioloog zal de tandarts u onder volledige narcose behandelen. U zult dan gedurende de behandeling in slaap worden gehouden met een licht narcosemiddel. Zodra de behandeling is afgerond, wordt u meteen wakker en na even rustig bij te zijn gekomen, kunt u direct, onder begeleiding weer naar huis. De narcosemiddelen die door ons gebruikt worden, voorkomen misselijkheid na de narcose. We zorgen er tevens voor dat u ook na de behandeling pijnloos blijft. 

Voordat de behandeling plaats zal vinden komt u voor een uitgebreide intake. U kunt vragen verwachten over uw gezondheid, welke medicijnen u gebruikt, of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen, eerdere operaties en hoe u toen op de anesthesie reageerde. Zo krijgt de anesthesist een goede indruk van uw gezondheidstoestand.

Amalgaam vervangen door composiet

Vroeger werden er vooral "zilveren"vullingen gezet, de amalgaamvullingen. Tegenwoordig worden er meestal "witte"(composiet) vullingen gemaakt. Voordeel hiervan is dat behalve dat het veel mooier is, er ook minder "gezond"tandweefsel verwijderd hoeft te worden. Voor een amalgaamvulling moet je ondersnijdingen in de tand boren, anders blijft de vulling niet zitten en hij moet een minimale diepte en breedte hebben.

Voor een composietvulling hoeft alleen dat deel van de tand/kies weggeboord te worden wat aangetast is. Hierna wordt de tand voorbehandeld en wordt de vulling aan de tand/kies geplakt. Hierdoor krijgt de tand/kies ook weer wat meer stevigheid. Klein nadeel is wel dat composietvullingen wel langer gevoelig blijven (met name warm/koud en met bijten) maar dit gaat meestal na enkele weken vanzelf weer over.

Bij sommige ziektes zoals fibromyalgie en ME/CVS kan het soms helpen om de oude amalgaamvullingen te vervangen voor composiet. Het is dan wel zaak om dit geleidelijk aan te doen en niet bijvoorbeeld tien vullingen in een week tijd te vervangen. Beter is het dan om dit verspreid over enkele maanden te doen om te voorkomen dat er in korte tijd veel (ongezonde) kwikdamp vrijkomt.

Bent u verder goed gezond, en wilt u uw amalgaamvullingen laten vervangen omdat u composiet mooier vindt, dan kan dit wel in kortere tijd, bijvoorbeeld in 2 of 4 zittingen. (afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de vullingen)

 

Voor: Na:
tandarts voor Tandarts na

Voor:
1 2
Tandartspraktijk voor Tandartspraktij na
3 Na:
Tandarts druten Tandarts Druten

Anti-snurk of slaapapneu beugel MRA

MRA anti snurk beugel

Voor wie

Voor mensen die 's nachts snurken of last hebben van slaapapneu kan een
anti-snurk beugel of MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) een oplossing
bieden.

Wat is een anti-snurk en slaapapneu beugel?

Dit is een soort kunststof beugel, die tijdens de nacht in de mond
gedragen wordt en individueel wordt vervaardigd. Het houdt de onderkaak naar voren en dus de luchtweg vrij. Wetenschappelijk onderzoek heeft de werking van het MRA aangetoond, zowel bij snurken (95% vermindering) als bij slaapapneu.

De beugel wordt volledig vergoed

Vanwege de aangetoonde werking van het MRA zit de anti-snurk / slaapapneu beugel sinds 1 januari 2010 in de basisverzekering, en wordt na goedkeuring van de aanvraag volledig door uw zorgverzekering vergoed.

Let op: uw medisch specialist (Longarts, KNO-arts, neuroloog) stelt de
diagnose en de indicatie voor een MRA. Dit is een vereiste voor vergoeding
door de zorgverzekeraar! Voor het aanmeten en vervaardigen van de MRA wordt u dus door de specialist naar de tandarts verwezen.

Behandelingen van het tandvlees (parodontologie)

Onze preventie-assistente neemt bij de controle altijd de zogenoemde DPSI-score op (Dutch Periodontal Screening Index).Hiermee is eenvoudig vast te stellen of uw tandvlees gezond is en zo niet, welke extra zorg daaraan besteed moet worden. Dit kan varieren van het geven van extra instructies hoe u uw gebit het beste kan verzorgen tot aan het zeer uitgebreid onder het tandvlees schoonmaken, waarbij u in het zogenoemde paro-protocol wordt opgenomen.

Dit paroprotocol houdt in dat er door de tandarts eerst een status gemaakt wordt, waarbij de ruimtes tussen de tand en het tandvlees (de pockets) worden opgemeten. Hiermee heb je vastgelegd hoe het tandvlees ervoor staat, welke ruimtes extra schoongemaakt moeten worden en waar het tandvlees erg ontstoken is. Daarna wordt alles intensief onder het tandvlees gereinigd, zowel met ultrasone apparatuur als met speciaal handinstrumentarium en krijgt u instructie hoe u het beste uw gebit kunt verzorgen. Indien nodig wordt deze behandeling onder verdoving uitgevoerd.

Na 6 weken komt u terug en wordt beoordeeld hoe het gaat en weer 6 weken daarna kan er opnieuw gemeten worden om te kijken of de behandeling resultaat heeft gehad. Daarna moet u elke 3 maanden terugkomen voor een professionele reiniging om het behaalde resultaat vast te kunnen blijven houden en zo te streven naar gebitsbehoud op lange termijn.

Bleken

Tandarts tanden blekenWie droomt er nu niet van mooie, witte tanden? Tegenwoordig is het mogelijk om uw tanden op een veilige manier een aantal tinten lichter te maken. Wij doen dit met de thuisbleekmethode. Hierbij bleken uw tanden in een aantal weken geleidelijk op. Omdat dit geleidelijk aan gebeurt, blijft het resultaat ook veel langer goed dan wanneer de tanden in 1 uur worden gebleekt. (Hoge concentratie waterstofperoxide nodig, bleekt zeer snel, maar het resultaat valt ook zeer snel weer terug).

Bij de thuisbleekmethode worden er afdrukken van uw gebit gemaakt en hierop worden de zogenaamde bleekmallen gemaakt. Na ongeveer een week komt u terug in de praktijk en zijn de bleekmallen klaar. Dan krijgt u een uitgebreide instructie over hoe u de mallen moet vullen en hoeveel uur per dag/nacht minimaal te dragen. Tevens krijgt u dan de spuitjes met bleekgel mee, meestal voldoende voor 10 dagen. En natuurlijk wordt gekeken welke kleur uw tanden hebben voordat de behandeling start, zodat het goed te vergelijken is of en hoeveel resultaat de behandeling heeft gehad.

Als u na bijvoorbeeld 7 dagen al tevreden bent met het resultaat, stopt u met bleken, bent u nog niet tevreden als de spuitjes bleekgel op zijn, kunt u bij ons extra spuitjes kopen.

U moet er wel rekening mee houden dat kronen en oude vullingen (bijv in de voortanden) niet meebleken, en dat deze dus nadat de gewenste kleur van het gebit met het bleken is bereikt, vervangen moeten worden. Ook is het belangrijk dat u in de weken dat u aan het bleken bent niet rookt en zo min mogelijk koffie, thee en rode wijn drinkt. Door het bleken wordt het glazuur tijdelijk wat poreuzer, waardoor kleurstoffen er sneller in kunnen trekken.

Kosten: afhankelijk van de hoeveelheid bleekgel die nodig is tussen de € 300 en € 400, exclusief eventuele vullingen die vervangen moeten worden.

(Onlangs is de Europese wetgeving aangepast waardoor alleen tandartsen nog een hogere concentratie waterstofperoxide mogen gebruiken. Hierdoor heeft een bleekbehandeling in 1 uur bij bijvoorbeeld een schoonheidssalon niet zo veel zin meer, aangezien de bleekgel die zij mogen gebruiken nog maar een heel klein percentage werkzame stof bevat.)

Voor:
Member_bleken_voor_1
Na:
Member_bleken_na_1

Extra tandsteen verwijderen door de preventie-assistente

Zwaar tandsteenSommige mensen hebben erg veel tandsteen. Hierdoor kan het soms beter zijn dat het tandsteen wat vaker wordt weggehaald dan om het half jaar. Onze preventie-assistente kan uw gebit tussentijds extra schoonmaken. Dit is beter voor het tandvlees en vaak ook prettiger voor u als patiënt, want dan gaat het tandsteen ook niet zo vast zitten. Ook mensen met veel aanslag op de tanden, bijvoorbeeld door roken of het drinken van veel koffie of thee kunnen bij de preventie-assistente een afspraak maken om hun gebit tussentijds te laten schoonmaken.

Frontverfraaiing met composiet

Tandarts Ewijk behandelingSoms is de stand van de tanden niet zo mooi. Dit kan verschillende redenen hebben: ruimtegebrek, een vroegere beugelbehandeling waarbij de tanden niet met een draadje zijn vastgezet of soms juist te veel ruimte (of te kleine tanden).

Op volwassen leeftijd heeft men dan meestal geen zin meer in een uitgebreide orthodontische behandeling (beugel). In veel gevallen is het dan mogelijk om met tandkleurig vulmateriaal de tanden zo op te bouwen dat het toch net lijkt alsof de tanden netjes op een rij staan.

Het mooiste resultaat wordt verkregen in de bovenkaak, omdat de boventanden over de ondertanden vallen en de buitenkant van de boventanden niet zwaar belast worden. Zo kan in veel gevallen in 1 zitting een zeer acceptabel resultaat bereikt worden.

Vraag aan de tandarts wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn.

Voor:
 
Na:
 

Tandarts Beuningen

 

Tandarts Wijchen

 

Tandarts Druten

 

Tandartspraktijk Beuningen

 

Tandartspraktijk Druten Tandartspraktijk Wijchen

Het plakken van een "diamantje" op de tanden

tandarts_inzetten_diamantWie een klein glimsteentje op een van zijn/haar tanden wil, kan daarvoor bij ons terecht. Eerst wordt er gekeken waar dat je het steentje wilt hebben en wordt een formaat steentje uitgezocht. Dan wordt de plek waar het steentje moet komen voorbehandeld en wordt het steentje met een beetje dunne composiet vastgezet. Er hoeft dus niet aan de tanden geslepen te worden en als je het steentje weer verwijderd wilt hebben, kan dit zonder dat er enige schade aan het gebit ontstaat. Kortom, volkomen veilig.

De kosten van deze behandeling zijn € 40,=

Kronen, bruggen en facings met behulp van de Cerec 3D

cerec 3d scannen en bewerkenDe Cerec 3 is een modulair CAD/CAM systeem dat een grote mate van flexibiliteit biedt in de vervaardiging van hoogwaardige porseleinen (partiële) kronen. Een (partiële) kroon is nodig indien er in uw mond kiezen zijn die uit grote vullingen bestaan of die (gedeeltelijk) zijn afgebroken.

Met behulp van de nieuwste computergestuurde apparatuur is het mogelijk om dit in één behandeling te maken en te plaatsen. Voor een dergelijke behandeling wordt er voor u 90 minuten tijd gereserveerd.

In deze tijd wordt de betreffende tand geprepareerd. Dat wil zeggen dat de tandarts het element (de tand) voorbereidt voor de restauratie. Hij zorgt ervoor dat er geen cariës meer in zit, oude vulmaterialen worden verwijderd en de kanten worden glad gemaakt.

Vervolgens wordt er een digitale opname gemaakt van het element. De tandarts tekent de restauratie op deze opname in. Omtrek, hoogte en oppervlakte worden zo met behulp van de computer vertaald in de vorm van de (partiële) kroon. Ook de vorm en raakvlakken van de buurelementen worden in deze vormbepaling door de computer meegenomen.

cerec 3d freesmachineAls de (partiële) kroon naar tevredenheid is ingetekend geeft de tandarts de slijpopdracht waarop de computer zijn gegevens naar de freesmachine zendt. Deze machine begint dan een blokje hoogwaardig industrieel vervaardigd porselein te bewerken tot de uiteindelijke vorm. Tijdens dit slijpen, dat ongeveer 15 tot 20 minuten duurt, kunt u onder het genot van kopje koffie rustig even in de wachtkamer wachten.

Nadat de slijpmachine klaar is met zijn werk wordt u teruggebracht naar de behandelkamer waar de (partiële) kroon wordt geplaatst.

Er zijn grote voordelen verbonden aan het werken met de Cerec 3 zowel voor u als voor de tandarts.

Voor u betekent dat:

1. Dat u nog maar 1 keer hoeft te komen voor deze behandeling in plaats van 2 keer; DUS KLAAR TERWIJL U WACHT !

2. Dat het met deze methode mogelijk is om meer gezond tandweefsel te behouden;

3. Dat het niet meer nodig is om een afdruk te maken ("happen");

4. Dat het niet meer nodig is om een noodvoorziening te maken omdat de restauratie meteen kan worden geplaatst.

Het werken met de Cerec 3 biedt de tandarts de mogelijkheid om kwalitatief hoogwaardige restauraties te maken met een optimaal behoud van gezond tandweefsel. Moeilijk controleerbare stappen worden overgeslagen. Hierbij moet u vooral denken aan het maken van de afdrukken voor kronen die in het tandtechnisch laboratorium worden opgebakken. De afdruk bepaalt de uiteindelijke vorm van de (partiële) kroon. Zelfs kleine afwijkingen in vorm en hoogte vragen zeer veel tijd en moeite om tijdens het plaatsen aan te passen.

Kroon op implantaat

Als er om wat voor reden dan ook een tand of kies in de mond verloren is gegaan, is het veelal mogelijk om dit gat op te vullen met een kroon op een implantaat. Een implantaat is als het ware een soort kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. Hiervoor werken wij samen met een topimplantoloog in de buurt. Dit is een tandarts die hiervoor een aparte opleiding heeft gedaan en tevens een operatiekamer heeft, en dus gespecialiseerd is in het plaatsen van implantaten. Als het implantaat is geplaatst en is ingeheeld (3-6 maanden), komt u weer terug bij ons. De tandarts maakt dan de kroon op het implantaat. Op deze manier kan het gat dat ontstaan is doordat er een tand of kies verloren is gegaan opgevuld worden zonder dat er aan de andere tanden geslepen hoeft te worden. Dit is bijvoorbeeld van belang als de tanden of kiezen naast het gat (nagenoeg) gaaf zijn.

Meer informatie hierover vind u hier www.ivorenkruis.nl/index.cfm?t=keyword.cfm&folder=10

Prothese op implantaten (Klikgebit)

Als u al vele jaren geen tanden meer heeft in de onderkaak, gaat de onderprothese steeds losser zitten en is het niet meer mogelijk om een goed zittend ondergebit te maken. Een prothese maken op 2 of 4 implantaten is dan een uitstekende oplossing. De implantoloog waar wij u naar verwijzen plaatst de implantaten en als deze goed zijn vastgegroeid in de kaak, komt u weer terug bij ons. De tandarts maakt dan een prothese die steunt en vastklikt op de implantaten. Hierdoor zit het ondergebit weer lekker vast en kunt u weer beter eten/kauwen. De implantoloog kan de behandeling aanvragen bij uw verzekering, waardoor deze behandeling voor vergoeding in aanmerking kan komen.

Meer informatie over tandheelkundige behandelingen vindt u op www.ivorenkruis.nl

Wortelkanaalbehandeling

Wortelkanaalbehandeling

Waarom een wortelkanaalbehandeling

Onder het zichtbare gedeelte van een tand of kies (de kroon), bevindt zich de wortel. In iedere wortel bevinden zich een of meerdere wortelkanalen. Dit kanaal is gevuld met de zenuw die bestaat uit bindweefsel, zenuwvezels en kleine bloedvaten. Deze zenuw kan door tandbederf, een lekkende vulling of een val ontstoken raken. De wortelkanalen staan via de wortelpunt in verbinding met het bot. Hierdoor kan een ontsteking in de zenuw zich uitbreiden naar dit gebied.

Hoe gaat het in zijn werk

De wortelkanaalbehandeling, vroeger ook wel zenuwbehandeling genoemd, gaat als volgt in zijn werk. Uw tandarts maakt eerst een röntgenfoto om de wortelkanalen te bekijken en om te zien waar de ontsteking zit. Nadat de tandarts u een plaatselijke verdoving heeft gegeven, boort hij een gaatje van boven af door de kies heen, tot in de zenuwholte. Nu kan hij het dode of ontstoken weefsel verwijderen. Daarna reinigt hij de kies met kleine vijltjes en een desinfecterende vloeistof en controleert of er nog andere ontstekingen zijn. Als de gehele zenuw is verwijderd wordt de ontstane ruimte opgevuld met rubberstiftjes en afgewerkt met een normale vulling. Als de kies erg is verzwakt kan een kroon nodig zijn.

Door de verdoving is de wortelkanaalbehandeling vrijwel pijnloos. Wel kan er na de behandeling enige napijn optreden. Deze is met paracetamol of ibuprofen goed te bestrijden. Mocht de napijn erg lang aanhouden, neem dan contact op met uw tandarts.

Allesoverhetgebit.nl

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met angst voor de tandarts. De sleutel tot succes:
U behoudt altijd de controle.

Klik hier voor meer info...

  • Y. Peters
    Hallo website beheerders/tandartsen, Een geweldige transparante site hebben jullie hier neergezet.

    Lees meer ...

maandag   8.00 - 17.00
Dinsdag   8.00 - 21.00
Woensdag       8.00 - 17.00
Donderdag   8.00 - 21.00
Vrijdag   8.00 - 16.00

Voor spoedgevallen graag bellen voor 10.00 uur 's ochtends. U kunt dan dezelfde dag nog geholpen worden.