Naar de tandarts is volstrekt veilig. Standaard infectiepreventie plus corona maatregelen

Wij beschikken over voldoende hulpmiddelen en desinfectiematerialen om een veilige behandeling te kunnen waarborgen. Behalve de normale hygiënemaatregelen (Werkgroep Infectie Preventie) zijn er door ons nu ook een aantal extra norm-verhogende maatregelen genomen (landelijk advies RIVM) en in een speciaal protocol vastgelegd: wij geven o.a. geen handen, en vragen u uw handen te desinfecteren voor en na de behandeling. Ook hebben wij het zogenaamde face-shield in gebruik genomen. En tevens:

Wanneer u of een van uw  huisgenoten het corona virus heeft of minder dan 14 dagen geleden heeft gehad, of u heeft last van verminderde reuk/smaak, kucht of hoest, hoofdpijn, koorts heeft, keelpijn, drukof pijn op de borst, benauwd of niest, of in aanrakting bent geweest met een Coronapatient, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de praktijk en een andere afspraak te maken. Dit om de kans op besmetting te voorkomen.

Als er één plek op aarde is waar men zich al jaar en dag bewust is van het risico van besmetting door aerosol dan is het wel de mondzorgpraktijk. Mondzorgverleners zijn gehouden om de adviezen zoals die in de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (WIP-richtlijn) zijn neergelegd stringent te volgen. De toepassing van de richtlijn wordt daar ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) steekproefsgewijs gecontroleerd. De richtlijn is bedoeld om aan de ene kant de behandelaar te beschermen en anderzijds kruisinfectie onder patiënten te voorkomen. In de richtlijn is vast gelegd hoe de mondzorgverlener zichzelf moet beschermen. Denk daarbij aan (steriele) wegwerphandschoenen, chirurgisch mondneusmasker, (steri)sleeves om slangen, een beschermbril en in geval van chirurgische ingrepen ook mutsen. De kleding van de zorgverlener moet schoon zijn en het instrumentarium wordt gedesinfecteerd en zo nodig gesteriliseerd. Sterilisatoren moeten aan hoge eisen voldoen zodat ook holle ruimte worden gesteriliseerd. Voor instrumenten zoals hoekstukken zijn er speciale sterilisatoren. De behandelruimte wordt goed schoongehouden en oppervlakken worden tussen patiënten door gereinigd met alcohol en in chirurgische gevallen afgedekt met speciale doeken. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die elke dag weer door het hele jaar heen voor iedere patiënt getroffen worden om op een verantwoorde wijze met aerosol om te gaan. Ter illustratie, het woord aerosol komt er maar liefst 31 keer in de WIP-richtlijn voor.

De beschikbare literatuur geeft aan dat de tandheelkundige setting niet de plek is waar corona besmettingen ontstaan. In een artikel uit 2020 met ervaringen uit Wuhan is het geruststellend om te lezen dat de auteurs ten tijde van het opstellen van het manuscript geen gevallen bekend waren van mondzorgprofessionals die door het coronavirus geïnfecteerd zijn. Uit een retrospectieve analyse blijkt dat ook met de SARS uitbraak er geen tandartsen besmet zijn geraakt in hun professionele omgeving. De maatregelen die op het gebied van infectiepreventie genomen door mondzorgverleners genomen worden, lijken een belangrijke factor die daaraan heeft bijgedragen Environmetal Research and public health en [PubMed ID 15493394]. Zoals die in Nederland in de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (WIP-richtlijn) zijn neergelegd en internationaal tot één van de meest gedetailleerde en geavanceerd beschreven praktijkhygiëne richtlijn behoort.

Call Now Button Scroll naar top