Nieuws

WS bevestigt: mondzorg is zorg, geen contactberoep

02-10-2020

Het ministerie van VWS heeft bevestigd aan de Mondzorgalliantie dat de mondzorg geclassificeerd wordt als zorg en niet als contactberoep.

Eerder deze week werd op de website van  de Rijksoverheid het beroep ‘tandartsen’ per abuis vermeld als contactberoep in het kader van een nieuwe registratieplicht voor die categorie beroepen. Ook in de media is het voorgekomen dat tandartsen – en andere mondzorgverleners – onder contactberoepen geschaard zijn.

Voor de mondzorg geldt echter een geheel ander wettelijk kader dan voor contactberoepen, met een professionele standaard waarin de zorg voor patiënten leidend is. Onder de contactberoepen geschaard worden is daarnaast vervelend omdat het verwarring kan opleveren bij patiënten over welke ‘coronaregels’ wel en niet gelden bij mondzorgverleners.

De Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT heeft het ministerie van VWS gevraagd de website van de Rijksoverheid aan te passen. De pagina is aangepast en daarin ziet de Mondzorgalliantie zich gesteund in het verzet tegen eventuele verwarring. In een gesprek van het ministerie met de voorzitters van de vier verenigingen heeft VWS nogmaals bevestigd dat mondzorg zorg is, en geen contactberoep.

 

https://www.ant-tandartsen.nl/actueel/nieuws/vws-bevestigt-mondzorg-is-zorg-geen-contactberoep/

Wij beschikken over voldoende hulpmiddelen en desinfectiematerialen om een veilige behandeling te kunnen waarborgen. Behalve de normale hygiënemaatregelen (Werkgroep Infectie Preventie) zijn er door ons nu ook een aantal extra norm-verhogende maatregelen genomen (landelijk advies RIVM) en in een speciaal protocol vastgelegd: wij geven o.a. geen handen, en vragen u uw handen te desinfecteren voor en na de behandeling. Ook hebben wij het zogenaamde face-shield in gebruik genomen. En tevens:

Wanneer u of een van uw huisgenoten vastgestelde corona  heeft of minder dan 14 dagen geleden heeft gehad, of u heeft last van verminderde reuk/smaak, hoest, hoofdpijn, koorts heeft, keelpijn, druk of pijn op de borst, benauwd, dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de praktijk en een andere afspraak te maken. Dit om de kans op besmetting te voorkomen.

Als er één plek op aarde is waar men zich al jaar en dag bewust is van het risico van besmetting door aerosol dan is het wel de mondzorgpraktijk. Mondzorgverleners zijn gehouden om de adviezen zoals die in de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (WIP-richtlijn) zijn neergelegd stringent te volgen. De toepassing van de richtlijn wordt daar ook door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) steekproefsgewijs gecontroleerd. De richtlijn is bedoeld om aan de ene kant de behandelaar te beschermen en anderzijds kruisinfectie onder patiënten te voorkomen. In de richtlijn is vast gelegd hoe de mondzorgverlener zichzelf moet beschermen. Denk daarbij aan (steriele) wegwerphandschoenen, chirurgisch mondneusmasker, (steri)sleeves om slangen, een beschermbril en in geval van chirurgische ingrepen ook mutsen. De kleding van de zorgverlener moet schoon zijn en het instrumentarium wordt gedesinfecteerd en zo nodig gesteriliseerd. Sterilisatoren moeten aan hoge eisen voldoen zodat ook holle ruimte worden gesteriliseerd. Voor instrumenten zoals hoekstukken zijn er speciale sterilisatoren. De behandelruimte wordt goed schoongehouden en oppervlakken worden tussen patiënten door gereinigd met alcohol en in chirurgische gevallen afgedekt met speciale doeken. Dit is slechts een greep uit de maatregelen die elke dag weer door het hele jaar heen voor iedere patiënt getroffen worden om op een verantwoorde wijze met aerosol om te gaan. Ter illustratie, het woord aerosol komt er maar liefst 31 keer in de WIP-richtlijn voor.

De beschikbare literatuur geeft aan dat de tandheelkundige setting niet de plek is waar corona besmettingen ontstaan. In een artikel uit 2020 met ervaringen uit Wuhan is het geruststellend om te lezen dat de auteurs ten tijde van het opstellen van het manuscript geen gevallen bekend waren van mondzorgprofessionals die door het coronavirus geïnfecteerd zijn. Uit een retrospectieve analyse blijkt dat ook met de SARS uitbraak er geen tandartsen besmet zijn geraakt in hun professionele omgeving. De maatregelen die op het gebied van infectiepreventie genomen door mondzorgverleners genomen worden, lijken een belangrijke factor die daaraan heeft bijgedragen [PubMed ID 15493394]. Zoals die in Nederland in de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (WIP-richtlijn) zijn neergelegd en internationaal tot één van de meest gedetailleerde en geavanceerd beschreven praktijkhygiëne richtlijn behoort. 

Vanaf heden is het bij ons mogelijk om zeer angstige patienten een behandeling onder narcose te laten ondergaan.

U kunt voor een intake telefonisch een afspraak maken of u kunt uzelf online op de website inschrijven en daar tevens een afspraak maken en bij opmerkingen alvast aangeven dat u graag informatie wilt over de narcose behandeling. Wij nemen dan contact met u op om de afspraak te bevestigen.

Lees hier verder onder behandelingen

Indien er aanleiding voor is hebben wij speciaal voor kinderen een nieuwe aanpak van tandbederf.

Helaas zien wij in de praktijk dat de gebitten van kinderen steeds slechter worden. Steeds vaker zien we op 4 of 5 jarige leeftijd al gaatjes ontstaan en ook de mondhygiene (tandenpoetsen) laat vaak te wensen over.

Wij als team van Tandartspraktijk Maas en Waal vinden dit heel erg jammer en ook onnodig. Immers, op jeugdige leeftijd moet de basis voor een goed en gezond gebit worden gelegd. Het melkgebit wisselt nog, maar het blijvend gebit komt al op 6 jarige leeftijd door en dat moet natuurlijk zo lang mogelijk mee.

Daarom hebben wij besloten in onze praktijk voor de kinderen volgens het wetenschappelijk zogenoemde Nexô-model (folder Ivoren Kruis) te gaan werken. In het Nederlands is het model ''Gewoon Gaaf'' genoemd. Op het moment dat we constateren dat uw kind een hoger risico heeft op tandbederf, bijvoorbeeld omdat we zien dat de poetsgewoontes onvoldoende zijn, er te veel wordt gesnoept / suikerhoudende produkten worden genuttigd of er ook al echt gaatjes ontstaan zijn, zullen wij u dit Nexô model voorstellen.

Dit houdt in dat uw kind voortaan geen 2 maar 4x per jaar gezien wordt door onze tandartsen of preventie-assistentes, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan het bereiken van een optimale mondhygiene d.m.v. individueel op uw kind gerichtte poetsinstructies, voedingsgewoontes bijsturen en waar nodig andere preventieve maatregelen zoals sealen en fluoride-applicaties. Van u als ouder vraagt het meer tijd (o.a vaker de praktijk bezoeken) en aandacht, maar het gebit van uw kind is dit zeker waard! Op deze manier kunnen we veel pijn en narigheid bij kinderen voorkomen. Uiteraard wordt u hierin door ons begeleid met tips en adviezen, zodat u samen met uw kind kunt werken aan een betere mondgezondheid voor hem/haar. Over de kosten hoeft u zich geen zorgen te maken: tot 18 jaar worden de tandartskosten volledig uit de basisverzekering vergoed.

parodontitis 

Parodontitis is zowel complicatie als risicofactor.

Hoogleraar parodontologie Bruno Loos over zin en onzin van de relatie tussen parodontium en algemene gezondheid.
Parodontitis kan worden gezien als complicatie: bij ziekten, syndromen en medicatie. Denk aan bijvoorbeeld diabetes. Maar parodontitis kan ook worden gezien als risicofactor bij bijvoorbeeld longinfecties, premature/dysmature geboortes, reuma en hart- en vaatziekten (HVZ).
Parodontitis en HVZ Onder HVZ wordt verstaan: atherosclerose, beroerte en overlijden. Parodontitis is aantoonbaar geassocieerd met HVZ; een causaal verband is echter niet bewezen. Onderzoek naar het causale verband suggereert een mogelijke rol voor regelmatig optredende bacteriëmieënbij parodontitis, een verhoogde hoeveelheid ontstekingseiwit (CRP) in het serum en een verhoogde kans op mini-bloedstolseltjes. Daarnaast is de relatie mogelijk te verklaren door een gemeenschappelijke gen-variant op chromosoom 9. Wanneer parodontitis wordt behandeld zien we enige verbetering in de conditie van de slagaderen; het lijkt dat ze iets beter verwijden of soepeler worden na parodontale behandeling. Het CRP verlaagt significant bij patiënten die naast parodontitis ook andere ziekten (zoals HVZ of diabetes) onder de leden hebben in vergelijking met gezonde patiënten. De paropathogenen Aa en Pg zorgen voor activering (klonteren) van de bloedplaatjes, wat een grotere kans op bloedstolsels geeft. Ook een slechte mondhygiëne is geassocieerd met een toegenomen risico voor HVZ. Een onderzoek geeft aan dat slechte mondhygiëne ook met HVZ geassocieerd is: 11% van mensen die zelden of nooit poetsen, kreeg een vorm van HVZ, terwijl dit slechts 3% was bij mensen die twee maal daags poetsen.
Parodontitis en diabetes Ook deze associatie is tweeledig:

 • Parodontitis als complicatie van diabetes 2:
 • parodontitis komt 2-3 keer vaker voor.
 • parodontitis is ernstiger bij patiënten met slecht ingestelde bloedsuikerwaarden. Bij deze patiënten slaat de behandeling veel minder goed aan.
 • gevoeliger voor infecties
 • microvasculaire problemen
 • wondgenezing is vertraagd
 • immuunsysteem is gecompromitteerd
 • Parodontitis als risicofactor voor diabetes 2

De behandeling van parodontitis draagt bij aan behoud van het gebit, een gezonde mond en verbetering van de lichamelijke conditie.
Door: Maja Faasen Bron: Verslag door dental INFO van het congres Medische aspecten van de tandheelkundige praktijk bureau Kalker 
Prof. dr. Bruno Loos is in 1981 afgestudeerd als tandarts. Na een periode algemene praktijk, behaalde hij een MSc in de parodontologie en een PhD in de orale biologie, beide in de VS. Loos is hoogleraar parodontologie en werkt full time bij ACTA. Hij stuurt het MSc programma parodontologie bij ACTA. Sinds 2008 is hij voorzitter van de afdeling Conserverende en Preventieve Tandheelkunde en hoofd van de sectie parodontologie/biochemie. Zijn onderzoek is gerelateerd aan systemische effecten van parodontitis en effecten van parodontitis op algemene gezondheid. Daarnaast bestudeert hij aspecten van de vatbaarheid voor parodontitis, in het bijzonder genetische en immunologische factoren.

Jun 2013

Tandartspraktijk Maas en Waal kan de tandartsrekening van u en uw kinderen ALTIJD declareren bij uw verzekering.

Maar helaas geldt dit niet voor alle volwassenen met een aanvullende verzekering.

Betaalt u daarom momenteel aan de balie en u vindt dit erg vervelend? Zegt u het ons gerust als u uw rekening niet meer zelf kunt/wilt voorschieten en indienen. Het voordeel van het zelf indienen is wel dat u altijd weet wat alles gekost heeft en u zo dus een goed overzicht houdt.

Verzekerd bij  ONVZ of VVAA ? Dan kunnen wij in uw rekening rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen! U ontvangt alleen eventueel een nota van uw verzekeraar voor uw eigen bijdrage.

Het misleiden van patiënten door zorgverzekeraars is iets waar wij patiënten al langer voor waarschuwen.

Bekijk hier hoe zorgverzekeraars de relatie tussen patiënt en tandarts verstoren middels misleiding van diezelfde patiënt.

Nederlanders kiezen er liever voor hun tandartsrekening zelf te betalen in plaats van daarvoor een aanvullende zorgverzekering te nemen met een dekking tussen de 200-500€ die daardoor weinig voordelen biedt.

Het voordeel om geen verzekering af te sluiten zou per jaar al snel oplopen tot €60, meldt vergelijkingssite zorgkiezer.nl

Tandartspraktijk Maas en Waal doet vrijwillig mee aan deze landelijke pilot om de kwaliteit van mondzorg te toetsen aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Deze kwaliteitsindicatoren zijn opgesteld door de inspectie gezondheidszorg (IGZ) en de NZA.

Tandartspraktijk Maas en Waal zet uw nieuwe kroon in 1 behandeling met Cerec 3 Cad/Cam apparatuur. Dus klaar terwijl u wacht, geen happen/afdrukken en noodkronen meer!

Tevens hanteren wij een laagste prijs garantie wat inhoudt dat wij 10% goedkoper willen zijn dan uw oude offerte voor een kroon of brug ! 

Lees verder onder behandelingen

Mensen die hun tanden maar eenmaal per dag poetsen, of nog minder, hebben een duidelijk hogere kans op een hartaanval. In de praktijk zijn slechte poetsers vooral laagopgeleide, oudere mannen. Slechte mondhygiëne is gevaarlijk voor het hart, schrijven epidemiologen van het University College in Londen in het British Medical Journal.

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van mensen met angst voor de tandarts. De sleutel tot succes:
U behoudt altijd de controle.

Klik hier voor meer info...

 • Marion
  Allereerst gefeliciteerd met jullie nieuwe website!!!!! Ziet er goed en overzichtelijk uit... Mijn ...

  Lees meer ...

maandag   8.00 - 17.00
Dinsdag   8.00 - 21.00
Woensdag       8.00 - 17.00
Donderdag   8.00 - 21.00
Vrijdag   8.00 - 16.00

Voor spoedgevallen graag bellen voor 10.00 uur 's ochtends. U kunt dan dezelfde dag nog geholpen worden.